Wednesday, January 13, 2010

ಕವನ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕಾಲವಾದೆಯಾ ?????


ಬಯಕೆಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವಮೊದಲೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆಯಾ?
ಮನಕೆ ಸೇರುವಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆಯಾ ?
ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ ನೆಲಸುವಮೊದಲೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆತೆಯಾ ?
ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಮೊದಲೇ ಬಾನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೀಯಾದೆಯಾ ?
ಜನುಮ ಜನುಮದಾ ಕನಸ ಕಾಣುವಮೊದಲೇ ಜಲದಲ್ಲಿ . . . .

ಕವನ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಲವಾದೆಯಾ ?????.

1 comment: