Monday, July 4, 2011

ನೀ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ

ಗೆಳತಿ ನಾ ಇನೆಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಈ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ
ನಿಮಿಷಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಗಳನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಂದು ತೊದಲುತ್ತಿದೆ.
ನಾ ಯೇನಮಾಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಎಡವುತ್ತಿದೆ