Wednesday, January 13, 2010

ಮಂಗನ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ..

ಮಂಗನ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಿಕಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು,
ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಗೆಳತಿಗೆ ನಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು .

No comments:

Post a Comment