Tuesday, January 19, 2010

ನಲ್ಲೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರಿ

ನಲ್ಲೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರಿ,
ನೀನೇನು ನನಗಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದ ಕಿನ್ನರಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿಸಿತ್ತು ಕಿಂದರಿ.
ಅನ್ನಿಸಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಸರೀ ,

ಕೋಣನ ಮುಂದೆನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾರಿಸಿತ್ತು ಕಿಂದರಿ !!!

No comments:

Post a Comment